Дејност

Основната Дејност на „Алекспак“ е изработка на картонски материјали и кутии. Иако нова на пазарот, „Алекспак“ има тим од професионалци кои се секојпат спремни да ја остварат главната цел на фирмата, а тоа е целосно задоволување на потребите на клиентот.

Вредности

Главен приоритет се дава на квалитетот на производот, како и на брзината на производството и испораката. Професионалност, флексибилност, квалитет, ефикасност се нашите вредности. Ефикасното и навременото извршување на нарачките е столбот на кој ја градиме нашата доверба.

Производство

Одделот за дизајнирање ќе Ви помогне околу дизајнот и изборот на материјалите.
Одделот за продажба и контакт со клиентите е тим кој е фокусиран да ги разбере и да им излезе во пресрет на желбите на клиентите.

Производниот процес се состои од :

АлекспакДооел

Е друштво за вработување на инвалидизирани лица за производтсво на картонска амбалажа